(044) 500-22-40, 42
(067) 217-04-74

Гемостаз, антикоагулянти

Гемостаз, антикоагулянти, фото №1Лабораторні маркери системи гемостазу

Скринінгові тести гемостазу типово використовують для оцінки ризику кровотечі перед хірургічним втручанням або іншою інвазивною процедурою. Тестами першої черги як правило є протромбіновий час (ПТ, РТ) та активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT). Концентрація фібриногену та тромбіновий час зазвичай не застосовуються у першу чергу, проте також широко використовуються. Серед важливих тестів гемостазу слід також назвати підрахунок тромбоцитів. 

Пропонуємо широкий спектр тест-систем HemoStat для скринінгових досліджень параметрів гемостазу (коагуляції та фібринолізу) виробництва HUMAN (Німеччина), у рідкому або ліофілізованому вигляді. Ці реагенти можуть використовуватись на напівавтоматичних коагулометрах HumaClot, на автоматичному коагулометрі Humaclot PRO, а також на коагулометрах інших виробників (на замовлення). Для контролю якості досліджень рекомендовано використовувати контрольні плазми HemoStat (норма) та (патологія).

 • Тромбопластин, протромбіновий час (ПТ, PT)

  Протромбіновий час (ПТ) є скринінговим тестом коагуляції. Також використовується для обчислення міжнародного нормалізованого відношення (МНО, або INR) у пацієнтів, які отримують тромболітичну терапію антагоністами вітаміну К (наприклад, варфарином або феніндіоном). INR використовують для мінімізації відмінностей між різними тромбопластинами (різна сировина, різні виробники тощо) та визначають як відношення ПТ пацієнта до стандартного ПТ, у ступені ISI (де ISI – міжнародний індекс чутливості реагенту, що використовується). Індекс ISI фактично вказує на якість реагенту: його показник має бути якнайближче до 1,0; чим більше відмінність, тим гірша чутливість реагенту, що приводить до хибного обчислення INR і невірно.  

  Hemostat Thromboplastin-SI є високочутливим ліофілізованим реагентом, призначеним для ручного та автоматичного визначення протромбінового часу (ПТ) за Квіком (Quick A.J., 1935). Може використовуватись для аналізу активності коагуляційних факторів зовнішнього та загального шляхів активації згортання (фактори II, V, VII, X) і фібриногену (фактор І). 

 • Активований частковий протромбіновий час (АЧТЧ, aPTT)

  АЧТЧ є більш чутливою версією оцінки часткового протромбінового часу (ЧТЧ), що використовується для аналізу активності фібриногену та коагуляційних факторів внутрішнього та загального шляхів активації згортання: ІІ (протромбін), V, VІІІ, XІ, X, XІ та XІІ, крім фактора VII.

  Рідкий реагент Hemostat aPTT-EL призначений для ручного та автоматичного визначення АЧТЧ. Реагент містить елагову кислоту (EL) у якості активатора факторів. Може використовуватись для кількісної оцінки плазмових факторів зсідання крові. Нечутливий до гепарину, тому корисний для оцінки ефективності терапії гепарином та іншими анти-коагулянтами. 

 • Фібриноген

  Фібриноген (фактор І) важливий у діагностиці, моніторингу лікування та у прогнозуванні різних геморагічних розладів, у т.ч. тривалих кровотеч та ДВС-синдрому. Рівень фібриногену також важливий для інтерпретації незрозумілого зростання АЧТЧ або ПТ. Збільшення рівня фібриногену може говорити про підвищений ризик тромбозу. Існують як функціональні (метод Клаума), так і імунологічні та інші методи визначення фібриногену (наприклад, обчислення із ПТ).

  Реагент Hemostat Fibrinogen призначений для ручного та автоматичного визначення концентрації фібриногену в плазмі за методом Клауса. Повний набір з калібратором. 

 • Тромбіновий час (ТТ)

  Тромбіновий час (або час утворення згустку) – поширений, хоча необов’язковий скринінговий клотинговий тест гемостазу, схожий на т.зв. “рептилазний тест”. Також використовується для детекції та моніторингу нефракціонованого гепарину у зразках крові.

  Hemostat Thrombin Time – це реагент для рутинного аналізу на ручних або автоматичних коагулометрах. Цей тест придатний для моніторингу фібринолітичної терапії, скринінгу порушень формування фібрину та моніторингу гепаринової терапії. Тест-система на основі людського тромбіну. 

 • Антитромбін (АТ)

  Антитромбін – це природний антикоагулянт, який синтезується в печінці. АТ знижує активність тромбіну та фактора Xa (FXa), які відповідають за згортання крові. Навіть злегка знижений рівень АТ може призвести до збільшення ризику тромбоемболічних подій, таких як тромбоз глибоких вен (ТГВ) або емболія легеневої артерії (ТЕЛА). АТ необхідний для реалізації антикоагуляційного ефекту гепарину, як фракціонованого, так і нефракціонованого. 

  Hemostat Antithrombinliquid є реагентом для хромогенного кількісного тесту визначення активності антитромбіну в плазмі людини, зокрема у діапазоні низьких концентрацій. Для ручних або автоматичних коагулометрів. Розроблений на основі фактора Xa. Нечутливий до гепаринового кофактора II. 

 • D-димер

  D-димер – продукт деградації фібрину у ході фібринолізу, який використовується як маркер тромбоутворення та фібринолізу. Діагностична цінність D-димер обумовлена його  негативним прогностичним значенням, особливо на межі нормальних значень: якщо воно достатньо високе (до 100%), то на підставі нормального рівню D-димеру можливо достовірно відхилити у пацієнта підозру на ТЕЛА або ТГВ. Високі концентрації D-димеру мають значно нижче діагностичне значення і потребують додаткових досліджень.

  Hemostat D-Dimer – це посилений мікрочастками імунологічний тест для кількісного визначення D-димера у цитрованій плазмі людини. Для ручних або автоматичних коагулометрів. Характеризується високою чутливістю та високим негативним прогностичним значенням. 

 • Інші фактори зсідання крові