(044) 500-22-40, 42
(067) 217-04-74
Біохімічний автомат HumaStar 600
Біохімічний автомат HumaStar 600, фото

HumaStar 600
автоматичний біохімічний аналізатор

 • Втілення потужності.
 • Надійний і якісний.
 • Простий і доступний.

Біохімічний автомат HumaStar 600, фото №1Виробництво “Human GmbH” Німеччина.

 

Дивіться також:

 • Потужний біохімічний автомат.
 • Для середніх і великих лабораторій.
 • До 600 тестів/год. (без врахування ISE).
 • Блок вимірювання електролітів (опція).
 • Оригінальні системні реагенти (див. Додаткову інформацію): 
  • повний спектр параметрів;
  • ферменти, субстрати, електроліти, імунотурбідіметрія;
  • зручні адаптовані фасовки: на вибір;
  • висока стабільність реагентів і калібровок.
 • Закриті та відкриті канали для реагентів.
 • Біля 100 зразків одночасно.
 • Біля 50 реагентів на борту.
 • Охолодження реагентів на борту.
 • Надійна станція промивки.
 • Багаторазові кювети.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 2 x 200 тестів 5 x 310 тестів
Альбумін 4 x 60 тестів 6 x 150 тестів
Альфа-амілаза 2 x 100 тестів 3 x 260 тестів
Анти-стрептолізин-О (АСО) 1 x 100 тестів 1 x 210 тестів
Аполіпопротеїн А1 (АПО А1) - 1 x 70 тестів
Аполіпопротеїн В (АПО В) - 1 x 70 тестів
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 2 x 200 тестів 5 x 310 тестів
Білірубін загальний 2 x 150 тестів 5 x 210 тестів
Білірубін прямий 2 x 100 тестів 5 x 210 тестів
Білок загальний 2 x 150 тестів 6 x 210 тестів
Білок сечі загальний 3 x 50 тестів -
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) 2 x 100 тестів 3 x 250 тестів
Глікогемоглобін-с (HbA1c) - 1 x 135 тестів
Глюкоза 2 x 150 тестів 6 x 210 тестів
Гомоцистеїн - 1 x 250 тестів
Залізо TPTZ 2 x 100 тестів 2 x 180 тестів
Імуноглобулін IgA 1 x 100 тестів 1 x 250 тестів
Імуноглобулін IgG 1 x 100 тестів 1 x 250 тестів
Імуноглобулін IgM 1 x 100 тестів 1 x 250 тестів
Калій (К) 1 x 120 тестів 1 x 250 тестів
Кальцій (Са) 3 x 100 тестів 3 x 430 тестів
Кисла фосфатаза - 3 x 50 тестів
Комплемент С3 - 1 x 70 тестів
Комплемент С4 - 1 x 70 тестів
Креатинін  2 x 150 тестів 5 x 250 тестів
Креатинін ферм. 1 x 95 тестів 1 x 275 тестів
Креатинкіназа NAC - 2 x 180 тестів
Креатинкіназа-МВ - 2 x 100 тестів
Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ) 2 x 100 тестів 2 x 180 тестів
Ліпаза - 2 x 100 тестів
Ліпопротеїн (а), Lp(a) - 1 x 90 тестів
Лужна фосфатаза IFCC 2 x 150 тестів 3 x 250 тестів
Лужна фосфатаза, оптимізована 2 x 150 тестів 3 x 250 тестів
Магній (Mg) 4 x 30 тестів 4 x 60 тестів
Мікроальбумін - 1 x 90 тестів
Натрій (Na) 1 x 120 тестів 1 x 250 тестів
Панкреатична амілаза - 2 x 100 тестів
Ревматоїдний фактор (РФ) 1 x 100 тестів 1 x 210 тестів
Сечова кислота 2 x 100 тестів 5 x 250 тестів
Сечовина 2 x 150 тестів 5 x 250 тестів
С-реактивний білок (CRP) 1 x 100 тестів 1 x 250 тестів
Трансферин - 1 x 70 тестів
Тригліцериди 3 x 60 тестів 3 x 210 тестів
Феритин - 1 x 90 тестів
Фосфор (P) 4 x 30 тестів 4 x 60 тестів
Хлорид (Cl) 2 x 50 тестів -
Холестерин 2 x 100 тестів 3 x 150 тестів
Холестерин ЛПВЩ (HDL) 2 x 100 тестів 2 x 180 тестів
Холестерин ЛПНЩ (LDL) - 2 x 90 тестів
Холинестераза 2 x 100 тестів -
Цистатін-С - 2 x 100 тестів